Varmavarasto

Sopimusehdot

Nämä sopimusehdot koskevat kaikkia Varmavarasto.fi sivujen kautta tehtäviä tuotteiden ja/tai palveluiden tilauksia.

1§ Varaston kunto ja säilytettävät tavarat: säilytystila vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä. Säilytystilaa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Asiaton oleskelu, ovien avaaminen ulkopuolisille ja yöpyminen on ehdottomasti kielletty. Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa mainitussa tilassa tai varastossa. Tavaroiden säilytys varaston käytävillä ja muissa yleisissä ja yhteisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty.

2§ Lämmitys ja sähkö: Lämmitys ja yleisvalaistus sisältyvät säilytyspalvelun hintaan. Asiakkaan mahdollisesta muusta energiankulutuksesta on sovittava vuokranantajan kanssa etukäteen.

3§ Aukioloajat; Varastotilat on suljettu öisin vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina. Varastoihin kulku on sallittu klo 7-21 välisenä aikana.

4§ Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu: Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai hukkaantumisesta. Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta ja säilytystilan lukitsemisesta riippulukolla.

5§ Säilytystila: Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja ei sallita. Varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä, ja esimerkiksi mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun tilaan välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi on varastotiloissa ehdottomasti kielletty. Auton tarpeeton joutokäynti tiloissa on kielletty. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä pääoven sulkeutumisesta. Vuokranantajalla on oikeus yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi uusi, noin samankokoinen tai suurempi varastotila.

6§ Määräaikainen vuokrasopimus: Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston ja poistaa ovesta lukon vuokrasopimuksen viimeiseen päivään mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu kohdan 7§ mukaisesti toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi.

7§ Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus: Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella yhden (1) täyden kuukauden irtisanomisajalla. (Esimerkiksi jos sopimus on alkanut 14.1 ja vuokralainen ei enää tarvitse varastoa kesäkuussa, hänen tulee irtisanoa sopimus sähköpostitse tai postin välityksellä 13.5 mennessä. Tällöin viimeinen vuokrakausi on 14.5-13.6.) Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston ja poistaa lukon ovesta vuokrasopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta.

8§ Vuokran maksu: Vuokra ja vuokratakuu maksetaan ennakkoon kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä aina 6 euron huomautuskulu sekä lain mukainen viivästyskorko. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti on vuokranantajalla oikeus sulkea kulkuoikeus ulko-oviin ja irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi sekä pidättää omalla lukituksella kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat, periä varaston aukauisumaksu 35 euroa, mikäli asiakas on maksanut erääntyneet vuokransa ennen realisointia. Mikäli vuokraa ei ole maksettu kolmen (3) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus realisoida kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat, käyttää realisointitulos vuokrarästien ja myyntikulujen maksamiseen. Ylijäävä osuus tilitetään vuokralaiselle pyynnöstä.

9§ Vuokratakuun palautus: Vuokratakuu palautetaan irtisanomisajan jälkeen, kun varastotila on todettu tyhjennetyksi ja siivotuksi. Vuokranantajalla on oikeus kuitata avoimia saataviaan vuokratakuusta.

10§ Sopimuksen siirtäminen ja muut asiat: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastoon. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tai muun vastaavan aiheuttamista vahingoista force majeure-periaatteen mukaisesti.